setSerialDescriptor

fun setSerialDescriptor(elementDescriptor: SerialDescriptor): SerialDescriptor

Creates a descriptor for the type Set<T> where T is the type associated with elementDescriptor.


inline fun <T> setSerialDescriptor(): SerialDescriptor

Creates a descriptor for the type Set<T>.