DocumentOrShadowRoot

JS
1.1
interface DocumentOrShadowRoot
(source)

Exposes the JavaScript DocumentOrShadowRoot to Kotlin

Properties

JS
1.1

fullscreenElement

open val fullscreenElement: Element?

Inheritors

JS
1.1

Document

Exposes the JavaScript Document to Kotlin

open class Document : 
    Node,
    GlobalEventHandlers,
    DocumentAndElementEventHandlers,
    NonElementParentNode,
    DocumentOrShadowRoot,
    ParentNode,
    GeometryUtils
JS
1.1

ShadowRoot

Exposes the JavaScript ShadowRoot to Kotlin

open class ShadowRoot : 
    DocumentFragment,
    DocumentOrShadowRoot